ΕπωνυμίαSANTAIR Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικών Εφαρμογών
ΑΦΜ094497279
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ2554701000
ΑΜ ΕΒΕΑ162467
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗΕΒΕΑ – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Επιμελητήριο/Φορέας ΕγγραφήςΕΒΕΑ – Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Αρ.ΜΑΕ38127/01/Β/97/12(2001)
ΔιεύθυνσηΑγαμέμνονος 41, Δάφνη, ΤΚ 17235
Τηλέφωνο210-9714444
E-mailinfo@santair.gr

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 28-08-2023

Πρόσκληση Γ.Σ. 28-08-2023

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 30-10-2022

Πρόσκληση Γ.Σ. 30-10-2022

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 31-08-2021

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. 31-08-2021

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 13-05-2020

Πρόσκληση Ετήσιας Γ.Σ. 13-05-2020

Πρακτικό Έκτακτης Γ.Σ. 30-12-2019

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 30-12-2019

ΔΣ 552 SANTAIR AE 12-07-2019

Πρόσκληση ενάσκησης με τίτλο "Πρόσκληση Μετόχων Συμμετοχής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου"

Ετήσια Τακτική Γ.Σ. 12-07-2019

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 12-07-2019

Πρόσκληση Μετόχων Συμμετοχής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Έκτακτη Γ.Σ. 17-12-2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 17-12-2018

Έκτακτη Γ.Σ. 27-09-2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 27-09-2018

ΓΣ TAKTIKH 30-08-2018

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 30-08-2018

Έκτακτη Γ.Σ. 03-01-2018

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 02-01-2018

ΓΣ TAKTIKH 31-07-2017

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. 31-07-2017

ΔΣ 434 SANTAIR AE ΝΕΟ ΔΣ 22-12-2016

Έκτακτη Γ.Σ. 22-12-2016

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 22-12-2016

Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. 05-10-2016

Πρόσκληση Γ.Σ. 08-09-2016

ΔΣ 394 SANTAIR AE ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 26-06-2015

ΓΣ TAKTIKH 26-06-2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SANTAIR 2014

Πρόσκληση Γ.Σ. 26-06-2015

Πρόσκληση Δ.Σ. 07-05-2015

ΓΣ TAKTIKH 27-06-2014

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 27-06-2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SANTAIR 2013

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 25-04-2014

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε. "SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SANTAIR 2012

ΔΣ 305 SANTAIR AE ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ 08-07-2013

ΓΣ TAKTIKH 28-06-2013